Angsten

Complex trauma

In een vorige blogpost spraken we over PTSS of de posttraumatische stressstoornis. Deze stoornis kan optreden wanneer er een problematische verwerking is van een traumatische gebeurtenis. Maar wat indien iemand herhaaldelijk schadelijke gebeurtenissen meemaakt, gedurende zijn of haar gehele leven? In dat geval kan er sprake zijn van complex trauma of complexe PTSS. De [...]

Posttraumatische stressstoornis

Een posttraumatische stressstoornis of kortweg PTSS is een angststoornis die kan ontstaan nadat mensen slachtoffer of getuige zijn geweest van een beangstigende of bedreigende gebeurtenis. Het is heel normaal om na een stresserende gebeurtenis last te hebben van symptomen zoals angsten, slapeloosheid of flashbacks, ... en moeite te hebben om je nadien weer aan [...]

Eetproblemen

Naast de klassieke eetstoornissen zoals anorexia nervosa, boulimia nervosa en de eetbuistoornis bestaan er ook nog aanverwante eetproblemen waarbij het eetgedrag ernstig verstoord kan zijn en die negatieve lichamelijke en sociale gevolgen hebben. Selectief eten komt regelmatig voor bij kinderen en leidt meestal niet tot problemen. Soms neemt het echter zo’n proporties [...]

Eetstoornissen

We spreken van een eetstoornis wanneer iemand obsessief bezig is met eten, uiterlijk en/of gewicht. Je denkt voortdurend aan wat je allemaal moet, wilt of niet mag eten van jezelf. Je legt jezelf strikte regels of voornemens op en wanneer je je hier niet aan kunt houden voel je je schuldig en kan je [...]