Binnen de Praktijk voor Gedragstherapie bieden we psychotherapie aan in de vorm van gedragstherapie. De gedragstherapie is wereldwijd één van de meest onderzochte en effectief bevonden vorm van psychologische hulpverlening. Voor veel psychische klachten geldt het daarbij als ‘gouden standaard’.

De gedragstherapie is een behandelmodel dat vertrekt vanuit het idee dat een groot deel van ons denken, voelen en doen aangeleerd is op basis van ervaringen uit het heden en verleden en verwachte gevolgen. We spreken hier over ‘conditionering’. Bij psychische klachten zien we dat mensen last krijgen van deze conditioneringen en dat er zich verschillende negatieve gevolgen ontwikkelen. Zo kan een kind na pesterijen sociaal angstig worden, omdat hij geleerd heeft dat anderen bedreigend kunnen zijn. Hierdoor durft het bijvoorbeeld geen vriendschappen meer aan te gaan en voelt het zich eenzaam. En zo kan een volwassene op zijn werk erg veel last krijgen van perfectionisme, omdat hij denkt dat dit de enige manier is om fouten en afkeuring te voorkomen en ligt een burn-out op de loer…

In het begin van de behandeling zal de gedragstherapeut iedere klacht daarom goed analyseren en op zoek gaan naar de verschillende conditioneringen en de ontstaansbodem en gevolgen ervan. Dit vat hij samen in een overzichtelijke probleemsamenhang waaruit oorzaak, gevolg en de te volgen behandelaanpak goed duidelijk worden. Vervolgens zal de gedragstherapeut de klachten behandelen door in te grijpen op drie verschillende niveaus, te weten de gedachten, gevoelens en gedragingen van de persoon. Zo kan hij bijvoorbeeld werken rond onrealistische gedachten door deze uit te dagen of de persoon te helpen om hier minder waarde aan te hechten. Ook kan hij de persoon leren om zijn gevoelens beter te tolereren of kan hij ontspannings- en ervaringsgerichte oefeningen doen die rechtstreeks inwerken op het gevoel. Tot slot gaat de gedragstherapeut ook aan de slag met de feitelijke gedragsverandering. Hij zal de persoon bijvoorbeeld stimuleren om moeilijke situaties aan te gaan in plaats van deze te vermijden en zal hem/haar ook helpen bij het aanleren van alternatieve gedragingen die écht helpend zijn.

De gedragstherapie heeft reeds een hele ontwikkelingsgeschiedenis doorlopen en kent van daaruit ook verschillende stromingen die elk hun eigen accenten leggen. Binnen de Praktijk voor Gedragstherapie bieden wij de volgende, wetenschappelijk bewezen vormen van gedragstherapie aan.

Cognitieve gedragstherapie

Verander jezelf door in het hier en nu anders te leren denken

Acceptance and commitment therapie

Stop met vechten door je gedachten en gevoelens te leren accepteren

Schematherapie

Ga terug naar de oorsprong van je gedachten en gevoelens