Ine Hoeben (°1993) is van opleiding klinisch psycholoog. Zij behaalde eerst een professionele bachelor in de toegepaste psychologie (BTP) aan de Thomas More hogeschool te Antwerpen (2014), waar ze vooral praktijkgericht en diagnostisch opgeleid werd. Daarna behaalde ze haar wetenschappelijke master in de klinische en gezondheidspsychologie aan de Katholieke Universiteit van Leuven (2018). Vanuit haar interesse volgde ze daarnaast bijkomend nog bijscholingen rond Acceptance and Commitment Therapy (ACT), het werken met personen met een licht mentale handicap en volgde ze ook een basisopleiding in de cognitieve gedragstherapie.

Qua werkervaring heeft Ine tijdens haar studies al behoorlijk wat stage gelopen. Zo liep ze tijdens haar bacheloropleiding enkele maanden stage als leefgroepbegeleidster in de kinder- en jeugdpsychiatrie van het Middelheim ziekenhuis te Antwerpen (2013) en ook als psychologisch consulent bij het CGG van Maaseik (2014). Hier verzorgde ze het diagnostisch onderzoek en begeleidde ze kinderen en jongeren met diverse problematieken, zowel individueel als in groep. Tijdens haar laatste stage (2017) werkte ze een jaar lang als klinisch psycholoog bij het CGG van Genk, waar ze volwassenen met uiteenlopende problematieken behandelde, waaronder voornamelijk depressieve klachten, angststoornissen en persoonlijkheidsproblematiek.

Ine werkt volgens de principes van de cognitieve gedragstherapie en ACT en gaat hierbij oplossingsgericht aan de slag. Daarnaast hecht ze binnen haar begeleidingen veel belang aan ondersteuning en het opbouwen van het zelfvertrouwen bij haar cliënten. Ze heeft vanuit haar diagnostiekervaring als BTP en haar stage-ervaring in de CGG’s een grote interesse verworven voor het werken met diverse doelgroepen, zowel qua leeftijd als problematiek.

Ine is lid van de volgende (beroeps)verenigingen:

  • Psychologencommissie, erkenningsnummer 932119408

  • Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen

SPECIALISMES

  • Angstproblemen

  • Stemmingsproblemen

  • Persoonlijkheidsproblematiek

CONTACTGEGEVENS