Therapeutische begeleiding van je zoon, dochter of gezin

Kinderen en jongeren vanaf 5 jaar kunnen bij onze kindertherapeuten terecht voor hulp. Ook ouders kunnen bij onze kindertherapeuten terecht voor opvoedingsondersteuning en gezinsbegeleiding. De volgende klachten kunnen wij behandelen:

 • Emotionele problemen
  (bijvoorbeeld verdriet, stress, boosheid, zorgen maken, angsten, weinig zelfvertrouwen, …)
 • Gedragsproblemen
  (bijvoorbeeld dwanghandelingen, zelfverwonding, perfectionisme, opstandig gedrag, impulsiviteit, middelengebruik, …)
 • Sociale problemen
  (bijvoorbeeld verlegenheid, assertiviteitsproblemen, pesten, conflicten, …)
 • Aanpassingsproblemen
  (bijvoorbeeld nieuw samengesteld gezin, scheiding, overgang naar de grote school, …)
 • Ontwikkelingsstoornissen
  (bijvoorbeeld autismespectrumstoornissen, ADHD)

Voor de behandeling van eetproblemen en eetstoornissen zoals selectief en kieskeurig eetgedrag, anorexia nervosa, boulimia nervosa en de eetbuistoornis (binge eating disorder) hebben wij een uitgebreid en gespecialiseerd behandelaanbod binnen het Centrum voor Eetstoornissen.

Bij jonge kinderen werken onze kindertherapeuten vaak ook met de ouders en waar nodig ook de school. Indien het kind jonger is als 12 jaar dienen beide ouders steeds met deze begeleiding in te stemmen. Naast individuele therapie bestaat het aanbod ook uit online therapie, gezinsbegeleiding en trainingen.

INTAKEPROCEDURE

U kunt zich op verwijzing van uw arts aanmelden of op eigen initiatief. Aanmeldingen gebeuren bij voorkeur via het contactformulier waarna wij u zullen contacteren voor een afspraak. Gelieve onderstaande intakeformulieren mee te nemen naar dit gesprek.

TARIEVEN

Intake:
75 euro (60 min)

Vervolgconsulten:
65 euro (50 min)