Laura Vermijl (°1992) is van opleiding klinisch psycholoog. Ze behaalde eerst een professionele bachelor in de toegepaste psychologe (BTP) aan de Thomas More hogeschool te Antwerpen (2014), waar ze vooral een diagnostische en praktijkgerichte opleiding genoot. Vervolgens behaalde ze haar wetenschappelijke master in de klinische en gezondheidspsychologie aan de VUB (2018). Na haar afstuderen volgde ze nog een bijkomende opleiding tot eerstelijnspsycholoog aan de VUB (2020) alsook een basisopleiding in de schematherapie (2020).

Wat betreft werkervaring heeft Laura tijdens haar studies al enkele langdurige stages gelopen. Enerzijds als psychologisch consulent op een afdeling oncologie in een algemeen ziekenhuis en anderzijds als klinisch psycholoog op een gerontopsychiatrische afdeling en een afdeling voor crisisopname in een psychiatrisch ziekenhuis. Hier stond ze in voor het diagnostisch onderzoek en de begeleiding van volwassenen met diverse problematieken, zowel individueel als in groep.

Na haar afstuderen is Laura is haar carrière gestart als klinisch psycholoog binnen een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG). In het verleden behandelde ze er personen met een mentale handicap en bijkomende psychiatrische problematiek en tot op heden is ze er nog steeds werkzaam als case manager zorg en actor zorg in arbeidsactiveringstrajecten voor langdurig werkzoekenden met een ernstige medische, psychische of psychiatrische problematiek. Tot slot heeft Laura ook nog brede ervaring opgedaan binnen haar job als zelfstandig psycholoog binnen een huisartsenpraktijk te Genk.

Laura werkt vanuit een cognitief gedragstherapeutisch kader waarbij de werkwijze actief, doel- en toekomstgericht is.

Laura is lid van de volgende (beroeps)verenigingen:

  • Psychologencommissie, erkenningsnummer 922119467

  • Vlaamse Vereniging voor Klinisch Psychologen

SPECIALISMES

  • Angstproblemen

  • Stemmingsproblemen en burn-out

CONTACTGEGEVENS