Onze praktijk

De Praktijk voor Gedragstherapie werd opgericht in 2014 en staat onder leiding van Sophie Pollock, klinisch psycholoog, gedragstherapeut en schematherapeut. De praktijk groepeert erkende, universitair geschoolde hulpverleners met een passie voor hun vak en specialisme. De meeste van onze hulpverleners werken in dienstverband en zijn daarnaast nog verbonden aan overige centra of klinieken.

Kenmerkend aan onze praktijk is dat al onze hulpverleners een bijkomende universitaire opleiding in de gedragstherapie hebben gevolgd en dat zij ook nadien nog op regelmatige basis bijscholingen blijven volgen. Dankzij deze brede opleiding kunt u steeds bij ieder van hen met uw klacht terecht. Daarnaast heeft iedere collega ook steeds zijn eigen specialismes.

Op deze manier kunnen wij zowel een laagdrempelige alsook een gespecialiseerde hulpverlening aanbieden bij de meeste psychische klachten. Waar nodig werken wij mits uw toestemming ook samen met overige betrokken hulpverleners, zoals bijvoorbeeld uw huisarts, psychiater, kinesist, …

Onze werking

U kunt zich op verwijzing van uw arts aanmelden of op eigen initiatief. Aanmeldingen gebeuren bij voorkeur via het aanmeldformulier waarna wij u zullen contacteren voor een afspraak. Gelieve er bij de aanmelding van een kind of jongere (< 12 jaar) rekening mee te houden dat beide ouders hiermee dienen in te stemmen.

Na het vastleggen van een afspraak dient u ter voorbereiding onze intakeformulieren in te vullen. Deze bundel bevat enkele persoons- en contactgegevens alsook uw medicatiefiche en een toestemmingsverklaring in verband met het beroepsgeheim. Vergeet de intakeformulieren zeker niet mee te nemen naar het eerste gesprek!

De intakefase bestaat uit twee gesprekken en zal doorgaan bij een psychologe van ons intaketeam.

Tijdens de eerste afspraak overlopen wij hoe het met u gaat en waar u hulp bij zoekt. We kijken onder meer welke klachten er aanwezig zijn, hoe lang ze reeds aanwezig zijn en hoe uw algemeen functioneren is. Het doel is om uit te klaren of het om enkelvoudige dan wel om complexe problematiek gaat. Aan de hand hiervan zullen wij u na afloop vragen om een aantal vragenlijsten over deze klachten in te vullen. Indien na dit eerste gesprek zou blijken dat wij u niet kunnen helpen (bijvoorbeeld omdat de klachten te ernstig zijn en er een opname nodig is) dan zorgen wij voor een geschikte doorverwijzing.

Tijdens de tweede afspraak bespreken wij de resultaten van de vragenlijsten met u en vragen we waar nodig nog wat ontbrekende informatie of onduidelijkheden uit. Hierna hebben we meestal voldoende informatie om een eventuele diagnose te stellen. We bespreken welke therapie ons het meest geschikt lijkt voor uw klachten (bijv. individuele therapie, online therapie, vaardigheidstraining, …) en bij welke collega u daarvoor het best terecht kan. Dit aangezien al onze collega’s hun eigen expertises hebben. Het kan dus zijn dat uw intaker ook uw behandeld psycholoog wordt of dat u een andere collega toegewezen krijgt. Indien u hiermee akkoord gaat zorgen wij voor de overdracht van alle besproken informatie.

De behandeling kan bestaan uit individuele therapie, gezinstherapie, online therapie en vaardigheidstraining. We gaan actief aan de slag met uw klachten en dit volgens de principes van de gedragstherapie. De frequentie en duur van de gesprekken wordt in onderling overleg vastgelegd.

Indien wij hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben, nemen wij na de intakeprocedure contact op met uw huisarts of overige betrokken hulpverleners. Dit om informatie uit te wisselen en de behandeling ook met hen af te stemmen. Deze info-uitwisseling is echter niet verplicht en uw toestemming hiervoor wordt schriftelijk met u overlopen in de intakeformulieren. Zonder schriftelijke toestemming geldt het beroepsgeheim.

In een aantal gevallen kunt u in aanmerking komen voor terugbetaling door uw ziekenfonds. Of dit zo is en hoeveel deze terugbetaling bedraagt is bij ieder ziekenfonds verschillend. Vaak hangt dit af van de leeftijd van de cliënt en de eisen die het ziekenfonds aan de therapeut stelt. U vindt dit overzicht in onze infobrochure.

ONZE CLIËNTEN AAN HET WOORD

Dankzij CGT heb ik mijn angsten terug onder controle en ben ik een pak zelfzekerder. Ik had nooit gedacht dat ik op vergaderingen een actieve rol zou durven spelen. Mijn paardje is een stuk rustiger geworden en ikzelf als ruiter ook!

Michelle, 25 jaar

Na 20 jaar met hart en ziel te hebben gewerkt, was ik plots in een burn-out beland. Ik had nooit gedacht dat mij dit zou overkomen, maar achteraf gezien was het al veel langer bezig. Door de therapie heb ik meer contact gekregen met mijn lichaam en slaag ik er ook beter in om er naar te luisteren. Dit is niet altijd even gemakkelijk, zeker niet als je een perfectionist bent, maar het was wel nodig om de rek terug in de veer te krijgen én te houden!

Wim, 44 jaar

In het begin was ik thuis en op school heel vaak boos maar nu niet meer. In de therapie knutselden we een stress-emmer en leerde ik de stoplichtmethode om problemen op te lossen. De spelletjes op het einde waren echt leuk!

Amber, 9 jaar

Ik heb helaas al verschillende behandelingen en opnames achter de rug. Steeds viel ik terug in mijn depressies en mijn angsten. Met schematherapie voel ik voor het eerst echt iets veranderen. Ik snap nu veel beter in welke modus ik zit en ik voel dat mijn Gezonde Volwassene steeds sterker wordt om hier tegen in te gaan.

Marleen, 51 jaar