Een posttraumatische stressstoornis of kortweg PTSS is een angststoornis die kan ontstaan nadat mensen slachtoffer of getuige zijn geweest van een beangstigende of bedreigende gebeurtenis. Het is heel normaal om na een stresserende gebeurtenis last te hebben van symptomen zoals angsten, slapeloosheid of flashbacks, … en moeite te hebben om je nadien weer aan te passen aan het dagelijkse leven. In de meeste gevallen verdwijnen deze symptomen echter vanzelf na enkele weken. Wanneer er na een maand nog altijd diverse symptomen aanwezig zijn of de symptomen worden erger en ze hinderen de betrokkene in het dagelijkse leven (bijv. niet meer kunnen functioneren op het werk, optredende sociale of relationele problemen, …) dan kunnen we spreken van een problematische verwerking of PTSS.

Om van PTSS te mogen spreken, moet er aan een aantal criteria voldaan worden. Hierbij worden telkens voorbeelden genoemd die in meerdere of mindere mate op de betrokkene van toepassing kunnen zijn:

In sommige gevallen kunnen betrokkenen nadien ook last hebben van depersonalisatie, waarbij ze het gevoel hebben vervreemd te zijn van zichzelf of onthecht te zijn van het eigen lichaam – alsof ze er niet meer mee in contact staan of het gevoelloos is. Verder komt ook derealisatie voor, wanneer je het gevoel hebt dat de dingen niet meer echt zijn en dat mensen, voorwerpen of de wereld rondom je heen vreemd is.

Bij kinderen kunnen de symptomen soms anders zijn. Dan zien we dat ze na een stresserende gebeurtenis vaak een terugval kennen in eerder verworven vaardigheden. Dit noemen we regressief gedrag. Typische voorbeelden zijn het opnieuw optreden van bedplassen of in de broek doen, het plots verliezen van het spraakvermogen, erg claimend of overaanhankelijk gedrag, …. Zij hebben vaak onverklaarde lichamelijke klachten (zoals buikpijn, hoofdpijn, …) en kunnen soms de gebeurtenis ook naspelen in hun spel (al dan niet met anderen). Ook kinderen die heel jong zijn en cognitief nog niet kunnen bevatten wat een bepaalde gebeurtenis betekent heeft kunnen traumaklachten (vaak in de vorm van diffuse symptomen) ontwikkelen. Dit komt omdat het lichaam een aangeboren stressmeter heeft die automatisch alarm slaat bij potentieel gevaarlijke of schadelijke gebeurtenissen.

Welkom!

Navigeer door onze blog door een categorie of tag te selecteren voor alle bijhorende artikelen of geef een zoekterm op! Have fun 🙂

Categorieën

Tags

Meest recente berichten

Archieven