Als je als koppel de weg kwijt raakt

Wanneer je relatie stroef loopt, kan relatietherapie helpen om de plooien terug glad te strijken en opnieuw de verbinding met elkaar aan te gaan.

Relatieproblemen zijn niet vreemd en komen bij zeer veel koppels voor. In iedere relatie ontstaat er op een gegeven moment strijd. We hebben immers allemaal onze eigenheid en onze behoeftes en daar willen we graag in gerespecteerd worden. Wanneer de andere partner hier anders in staat, levert dit gezonde discussies op waar je veel uit kan leren en waar je als persoon en als partner in kunt groeien.

Wanneer het ons echter niet lukt om onze behoeftes op een goede manier te communiceren of als koppel vervuld te krijgen, dan kan er een strijd om macht ontstaan. Deze machtsstrijd kan zowel direct (bijv. fikse ruzies) alsook verdekt plaatsvinden (al dan niet bewust), waarbij men op andere gebieden de macht gaat (terug)pakken. Indien deze circulaire processen niet verduidelijkt en aangepakt worden, worden ze vicieus en kan het koppel steeds verder uit elkaar drijven en uiteindelijk de verbinding met elkaar verliezen.

Niet zelden zien we bij relatieproblematiek ook de invloed van reeds vroeg aangeleerde hechtingsstijlen bij de partners en de onderlinge verschillen die hiertussen bestaan. Zo kan de ene partner bijvoorbeeld vermijdend gehecht zijn en van hieruit nood hebben aan ruimte en individualiteit, terwijl de andere partner vanuit een angstige gehechtheid misschien net veel nood heeft aan nabijheid en verbinding. Het koppel uit dit voorbeeld zal dan wellicht ook meer uitdagingen hebben dan een koppel dat bijvoorbeeld veilig gehecht is en zich niet bedreigd voelt door afstand noch nabijheid.

In relatietherapie onderzoek je al deze processen en patronen en werk je hier samen met je partner aan. De gesprekken doe je dan ook steeds met je partner samen. Indien dit nodig is, kunnen er ook individuele gesprekken gepland worden om een probleem duidelijker te krijgen of verder door te werken op individuele zaken.

Worstelen jij en je partner met relatieproblemen en komen jullie er niet zelf uit? Neem dan contact met ons op voor een afspraak.

INTAKEPROCEDURE

U kunt zich op verwijzing van uw arts aanmelden of op eigen initiatief. Aanmeldingen gebeuren bij voorkeur via het contactformulier waarna wij u zullen contacteren voor een afspraak.

Na het vastleggen van een afspraak wordt u door ons uitgenodigd voor het invullen van enkele digitale vragenlijsten en formulieren. Hierdoor zijn zowel u als wij goed voorbereid op het intakegesprek. Dit verkort de intakefase aanzienlijk en is zodoende kost- en tijdsefficiënt.

TARIEVEN

Intake:
75 euro (60 min)

Vervolgconsulten:
70 euro (60 min)