Sylvia Rutten (°1988) is van opleiding klinisch orthopedagoog. Zij studeerde in 2014 aan de KULeuven af als master in de pedagogische wetenschappen, orthopedagogiek, nadat ze eerst een opleiding tot bachelor sociaal werk volgde (KHLeuven, 2011). Sylvia behaalde verder een specialisatie in de diagnostiek en begeleiding van autismespectrumstoornissen (UCLL, 2017) en volgde nog diverse andere kortdurende bijscholingen rond bijvoorbeeld AD(H)D en weerbaarheid. Momenteel volgt zij de vierjarige opleiding tot gedragstherapeut voor kinderen en jongeren (KULeuven).

Na haar afstuderen was Sylvia werkzaam in een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). Ze begeleidde er leerlingen met emotionele, gedrags- en opvoedingsproblemen en voerde er ook diagnostiek uit naar leerproblemen en overige psychosociale problematiek. Sinds 2015 werkt zij als zelfstandig orthopedagoog en begeleidt ze kinderen, jongeren en hun ouders met verschillende hulpvragen. Ze combineert dit bijberoep vandaag met een aanstelling als orthopedagoge binnen het buitengewoon onderwijs, type 9.

Als orthopedagoog heeft Sylvia bijzondere aandacht voor schoolse moeilijkheden en ontwikkelingsproblematiek alsook gezinsondersteuning bij opvoedingsproblematiek.

Sylvia is lid van de volgende (beroeps)verenigingen:

  • Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen

  • Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie

SPECIALISMES

  • Kinder- en jeugdproblematiek

  • Ontwikkelingsproblematiek (ADHD, autisme)

  • Opvoedingsondersteuning

CONTACTGEGEVENS