Sylvia Rutten (°1988) is van opleiding maatschappelijk assistent (KHLeuven, 2011), klinisch orthopedagoog (KULeuven, 2014) en gedragstherapeut i.o (KULeuven, 2021).  Zij behaalde verder nog een postgraduaat in autismespectrumstoornissen (UCLL, 2017) en volgde nog diverse andere kortdurende bijscholingen rond AD(H)D en weerbaarheid.

Na haar afstuderen was Sylvia werkzaam in een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). Ze begeleidde er leerlingen met emotionele, gedrags- en opvoedingsproblemen en voerde er ook diagnostiek uit naar leerproblemen en overige psychosociale problematiek. Sinds 2015 werkt zij als zelfstandig orthopedagoog en begeleidt ze kinderen, jongeren en hun ouders met verschillende hulpvragen. Ze combineert dit bijberoep vandaag met een aanstelling als orthopedagoge binnen het buitengewoon onderwijs, type 9.

Als orthopedagoog heeft Sylvia bijzondere aandacht voor schoolse moeilijkheden en ontwikkelingsproblematiek alsook gezinsondersteuning bij opvoedingsproblematiek.

Sylvia is lid van de volgende (beroeps)verenigingen:

  • Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen

  • Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie

SPECIALISMES

  • Kinder- en jeugdproblematiek

  • Ontwikkelingsproblematiek (ADHD, autisme)

  • Opvoedingsondersteuning

CONTACTGEGEVENS