Sylvia Rutten

Sylvia Rutten 2018-09-23T21:53:10+00:00

Sylvia Rutten (°1988) is van opleiding klinisch orthopedagoog. Zij studeerde in 2014 aan de KULeuven af als master in de pedagogische wetenschappen, orthopedagogiek, nadat ze eerst een opleiding tot bachelor sociaal werk volgde (KHLeuven, 2011). Sylvia behaalde verder een specialisatie in de diagnostiek en begeleiding van autismespectrumstoornissen (UCLL, 2017) en volgde nog diverse andere kortdurende bijscholingen rond bijvoorbeeld AD(H)D en weerbaarheid. Momenteel volgt zij de vierjarige opleiding tot gedragstherapeut voor kinderen en jongeren (KULeuven).

Sinds haar afstuderen is Sylvia werkzaam in een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). Ze begeleidt er leerlingen met emotionele, gedrags- en opvoedingsproblemen en voert er ook diagnostiek uit naar leerproblemen en overige psychosociale problematiek. Ze werkte er als coördinator van het project ‘Samen tegen schooluitval’ en begeleidde er jongeren die een schoolvervangend traject liepen. Sinds 2015 werkt zij ook als zelfstandig orthopedagoog en begeleidt ze kinderen, jongeren en hun ouders met verschillende hulpvragen.

Als orthopedagoog heeft Sylvia bijzondere aandacht voor schoolse moeilijkheden en ontwikkelingsproblematiek alsook gezinsondersteuning bij opvoedingsproblematiek.

Sylvia is lid van de volgende (beroeps)verenigingen:

  • Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen

  • Vlaamse Vereniging voor Gedragstherapie

SPECIALISMES

  • Kinder- en jeugdproblematiek

  • Ontwikkelingsproblematiek (ADHD, autisme)

  • Opvoedingsondersteuning

CONTACTGEGEVENS