depressie

Dossier gehechtheid – deel 1

Als therapeut en als individu kom ik dagelijks in aanraking met de effecten van vroegkinderlijke gehechtheid. Hoe wij gehecht waren aan onze ouders, bepaalt immers voor een groot deel hoe wij vandaag de dag in relatie staan met onszelf en anderen. Het ligt onder andere (mede) aan de basis van ons zelfbeeld, het vertrouwen [...]

Depressie

Een depressie komt vaak voor. Bijna een kwart van de vrouwen en 13% van de mannen krijgt op een gegeven moment in zijn of haar leven te maken met deze stemmingsstoornis. Gemiddeld gaat de aandoening binnen de drie maanden over, maar in 20% van de gevallen duurt deze langer dan 2 jaar. In de [...]