Neuropsychologisch en psychodiagnostisch onderzoek van je functioneren

Vraagt u zich af of u, uw partner of uw kind een psychische aandoening heeft zoals bijvoorbeeld een dwangstoornis, depressie, burn-out, …? Twijfelt u aan een eerder gestelde diagnose of wilt u graag begrijpen hoe deze aandoening ontstaan is?

Bij de Praktijk voor Gedragstherapie kijken we of er sprake is van een aandoening en zo ja welke dan. Aan de hand van enkele gesprekken over uw geschiedenis en functioneren brengen we vervolgens het ontstaan ervan in kaart. We onderzoeken tevens of er eventuele bijkomende klachten zijn die zich in het verlengde daarvan ontwikkeld hebben (bijv. dwangklachten die tot een depressie hebben geleid, angstklachten die aanleiding geven tot alcoholmisbruik, …). Dit alles behoort standaard tot onze intakefase.

Bij complexe klachten en/of neuropsychologische problemen bestaat er daarnaast ook de mogelijkheid tot doorgevoerde diagnostiek. Dit is mogelijk voor personen vanaf 16 jaar.
Aan de hand van (hetero-)anamneses, klinische interviews, vragenlijsten en testen brengen wij de psychosociale ontwikkeling, persoonlijkheidsopmaak (bijv. temperament, karakter, belastbaarheid, …) en cognitieve alsook executieve functies in kaart (bijv. intelligentie, aandacht, impulscontrole …).

Vragen die beantwoord kunnen worden zijn:

  • Is er sprake van hoogbegaafdheid?

  • Is er sprake van (vroeg)dementie?

  • Is er sprake van AD(H)D?

  • Is er sprake van autismespectrumproblematiek?

  • Is er sprake van persoonlijkheidsproblematiek (borderline, narcisme, afhankelijk, …)?

INTAKEPROCEDURE

U kunt zich op verwijzing van uw arts aanmelden of op eigen initiatief. Aanmeldingen gebeuren bij voorkeur via het contactformulier waarna wij u zullen contacteren voor een afspraak. Gelieve onderstaande intakeformulieren in te vullen en mee te nemen naar dit gesprek.

TARIEVEN

Dementiescreening: 
300 euro
(inclusief 1u anamnese, 1u testing, verwerking,
verslaglegging en 1u terugkoppeling)

Intelligentie-onderzoek: 
350 euro
(inclusief 1.5u anamnese, 1.5u intelligentietesting,
verwerking, verslaglegging en 1u terugkoppeling)

AD(H)D onderzoek: 
500 euro
(incl. 1u anamnese, 1u hetero-anamnese,
2u intelligentietesting en overige testing,
verwerking, verslaglegging en 1u terugkoppeling)

Persoonlijkheidsonderzoek: 
650 euro
(inclusief 1.5u anamnese, 2-4u testing, verwerking,
verslaglegging en 1u terugkoppeling)

Autisme-onderzoek: 
750 euro
(inclusief 1.5u anamnese, 1.5u hetero-anamnese,
3-4u intelligentietesting en overige testing,
verwerking, verslaglegging en 1u terugkoppeling)