VEELGESTELDE VRAGEN

Meestal vragen we om in het begin op frequente basis af te spreken. Afhankelijk van het probleem kan dit wekelijks of één keer om de twee weken zijn. Op deze manier kunnen we een goede doorstart in de behandeling nemen. Eens het beter met je gaat verlagen we de frequentie in onderling overleg zodat je ook meer tijd krijgt om te oefenen met zelfstandigheid op gebied van je doelen. Zo sluipen we de behandeling uit tot je voldoende hersteld bent en we kunnen afronden.

Een vaak gestelde vraag, maar helaas moeilijk om eenduidig te beantwoorden. Dit verschilt immers naargelang de ernst en de complexiteit van het probleem alsook het tempo van de betrokkene. Afhankelijk hiervan neemt een gedragstherapeutische behandeling gemiddeld 8 tot 25 sessies in beslag. In geval van schematherapie en persoonlijkheidsproblematiek spreken we meestal van langdurige behandelingen.

In een groepstherapie vind je veel steun en inzichten bij lotgenoten. Je merkt dat je er niet alleen voor staat en dat anderen met dezelfde dingen worstelen als jou. Je kan hier samen met hen aan werken en je zo optrekken aan elkaar. We dragen hierbij zorg voor een positieve en stimulerende groepssfeer. Een ander voordeel van groepstherapie is dat het veel goedkoper is dan individuele therapie, terwijl je er toch rond dezelfde dingen werkt.

Onze hulpverleners zijn geen artsen en dus niet bevoegd voor het voorschrijven van medicatie. Indien dit nodig of gewenst is werken wij hiervoor samen met uw huisarts of psychiater.

Een psycholoog heeft inderdaad beroepsgeheim. Alle informatie die je aan jouw psycholoog vertelt valt hier onder. Er wordt strikt vertrouwelijk mee om gegaan zodat je in alle vrijheid kunt spreken. Je psycholoog zal jouw uitdrukkelijke toestemming vragen voor het uitwisselen van gegevens met derden (bijv. de huisarts, gezinsleden, andere betrokken hulpverleners, …).

In zeer uitzonderlijke situaties mag/moet je psycholoog dit beroepsgeheim doorbreken. Dit is het geval wanneer hij/zij oordeelt dat er direct en ernstig gevaar heerst voor jezelf of anderen. Ook bij misdrijven op minderjarigen en getuigen onder eed (rechtbank) heeft een psycholoog spreekrecht.

Binnen ons team hebben we een gedeeld beroepsgeheim. Dit betekent dat je psycholoog indien nodig anoniem informatie over je behandeling kan uitwisselen in het kader van professioneel overleg (bijvoorbeeld intervisie en supervisie). Deze teamleden zijn op hun beurt dan weer gebonden aan hun beroepsgeheim zodat de vertrouwelijkheid gegarandeerd blijft.

Voor het het intakegesprek is het noodzakelijk dat je de ingevulde intakebundel, je identiteitskaart meeneemt en een eventuele verwijsbrief meeneemt als je die zou hebben.

Wanneer je besluit om in therapie te komen is het handig om ook een therapiemap aan te schaffen en deze mee te nemen naar de gesprekken. In de begeleiding zal je immers gevraagd worden om huiswerkopdrachten te doen en zal je ook informatie en tips of adviezen meekrijgen die je misschien ergens wilt bijhouden. Op zo’n manier heb je steeds alle informatie bij de hand en heb je ook een naslagwerk voor als de therapie beëindigd wordt en je later toch nog eens een moeilijk moment zou hebben.

Een gemaakte afspraak kan je kosteloos annuleren wanneer je dit ten minste 48u op voorhand doet. Wanneer je je afspraak niet of laattijdig annuleert dan worden hiervoor kosten aangerekend.

In geval van acute crisis zoals bijvoorbeeld suïcidaliteit dien je contact op te nemen met je huisarts (eventueel de huisarts van wacht) of de dienst spoedgevallen. Aangezien de meeste van onze hulpverleners ook nog op andere plaatsen werken, zijn zij immers niet altijd bereikbaar of in de mogelijkheid om hier acuut op te reageren.