Voedingsbegeleiding

Voedingsbegeleiding 2019-04-12T00:30:35+00:00

Voedingsbegeleiding

Binnen de Praktijk voor Gedragstherapie bieden wij voedingsbegeleiding aan vanuit een holistische visie. Onze diëtiste én psychologisch consulente Charlotte combineert haar specifieke diëtistische en psychologische kennis om jou op weg te helpen naar een stabiele gedragsverandering die past binnen jouw persoonlijke levensstijl.

Onze aanpak focust zich primair op het in kaart brengen en veranderen van je gedachten, gevoelens en gedrag. Jouw gewicht zien we hier als een gevolg van en is dus niet ons eerste doel. We gaan voor een stabiele verandering op lange termijn in plaats van een ‘quick fix’ op korte termijn die je uiteindelijk meer kwaad zal doen dan goed. We zorgen ervoor dat je niet alleen weet wat je kan doen, maar ook hoe je dit kan doen aan de hand van slimme motivatie- en gedragsstrategieën.

Bij ons vind je dus niet het zoveelste vermageringsdieet met voorschriften over maximale hoeveelheden en wat wel en niet mag. Daarentegen kijken we naar de psychologie achter je eetgedrag en wat jou aanzet tot de keuzes die je maakt. Denk hierbij aan factoren als je energiepeil (vb. slaap, maaltijden overslaan, …), suikerverslaving, emo-eten (vb. eten uit verveling, stress, …), saboterende gedachten (vb. ‘het is nu toch al verpest’, ‘het lukt mij toch niet’, …), niet-helpende gedragspatronen (vb. mindless eten, gewoontegedrag, praktische valkuilen…) en je motivatiestadium. Het zijn immers vaak deze factoren die je na verloop van tijd weer doen hervallen in je oude gewoontes en dus maken wij er onze missie van om ze samen met jou op te sporen en aan te pakken.

Daarnaast gaan we natuurlijk ook in op je feitelijke eetgedrag. We onderzoeken de kennis die je hebt over voeding en filteren er al het ‘fake news’ uit dat je doorheen de jaren misschien her en der hebt opgedaan. Ook al te strenge restricties blijken paradoxaal genoeg immers vaak dooddoeners van een geslaagde gewichtsbeheersing op langere termijn. We geven je dan ook graag zoveel mogelijk wetenschappelijk gefundeerde informatie mee die je zal helpen en motiveren om eigen doordachte keuzes te maken en helpen je om een goede balans te vinden in jouw voedingspatroon en dat van je gezin (vb. maaltijdplanning, snoepgedrag, variatie…). Tot slot vergeten we ook niet te kijken naar de eventuele gewichtseffecten van je hormonen, medicatie, stofwisseling en beweegpatroon. Indien nodig overleggen we hierover met je arts.

Om deze redenen is voedingsbegeleiding binnen de Praktijk voor Gedragstherapie dus anders dan een klassieke dieetbegeleiding. We gaan eerder therapeutisch aan de slag en daarom is de consultatieduur dan ook gelijk aan dat van een therapiegesprek (nl. 50 minuten). In geval er sprake zou zijn van een aan het eetgedrag onderliggend psychiatrisch probleem zoals bijvoorbeeld een depressie of eetstoornis wordt er bij voorkeur een parallel traject bij één van onze klinisch psychologen gestart.

INTAKEPROCEDURE

U kunt zich op verwijzing van uw arts aanmelden of op eigen initiatief. Aanmeldingen gebeuren bij voorkeur via het contactformulier waarna wij u zullen contacteren voor een afspraak.

Na het vastleggen van een afspraak wordt u door ons uitgenodigd voor het invullen van enkele digitale vragenlijsten en formulieren. Hierdoor zijn zowel u als wij goed voorbereid op het intakegesprek. Dit verkort de intakefase aanzienlijk en is zodoende kost- en tijdsefficiënt.

DOWNLOAD FORMULIEREN

TARIEVEN

Intake: 75 euro (60 min)

Vervolgconsulten: 60 euro (50 min)

CONTACT

Tel. 0479/90.98.88
E-mail: info@praktijkvoorgedragstherapie.be